Архів новин

Аргументи і факти на користь проведення повторних виборів мера Львова

«Вголос» повідомляв, що 2 квітня кандидати на посаду міського голови Львова Куйбіда, Порайко, Куспись та Горний заявили про свій намір оскаржити постанову ТВК про визнання результатів виборів міського голови Львова та перемогу Андрія Садового. Галицький міський суд Львова прийняв позов до розгляду. Сьогодні «Вголос» надає своїм читачам можливість ознайомитися з Аналізом протоколів дільничних виборчих комісій виборів міського голови міста Львова та з Позовною заявою.

Аналіз даних протоколів дільничних виборчих комісій
виборів міського голови міста Львова
26 березня 2006 року
Інформація наведена на підставі всіх 285 офіційних протоколів дільничних виборчих комісій
1. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, (тобто кількість бюлетенів, які знаходились в урнах) не відповідає кількості бюлетенів тих виборців, які проголосували за кандидатів чи не підтримали жодного, та кількості недійсних бюлетенів (примітки протоколу ДВК п.1).
Наприклад, по 23 дільницях кількість підрахованих бюлетенів є більшою, ніж кількість виборців, які взяли участь у голосуванні.
Судячи із протоколів по 50 дільницях не були враховані голоси виборців, які взяли участь у голосуванні.
2. Далі, якщо порівнювати кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, із кількістю виборців, які отримали виборчі бюлетені, то виходить, що по 10 дільницях проголосувало більше виборців, аніж отримало виборчі бюлетені.
3. А якщо ж порівнювати кількість бюлетенів, отриманих дільничними комісіями із кількістю бюлетенів, що видані виборцям та невикористаними бюлетенями, то розбіжності зафіксовані на 67 виборчих дільницях. По 44 дільницях неможливо з`ясувати куди поділись бюлетені, а по 23 - звідки вони з`явились.
4. Окрім того, при порівнянні даних дільничних виборчих комісій та інформації Центральної виборчої комісії про кількість виборців, внесених у списки для голосування, перевищення кількості виборців на виборах міського голови над кількістю виборців на виборах до Верховної Ради зафіксовані по 22 дільницях.
5. Перевищення кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, на виборах міського голови над кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні до Верховної Ради зафіксовані по 50 дільницях.
6. При порівнянні підсумкових даних паралельного підрахунку всіх 285 протоколів дільничних виборчих комісій та даних територіальної виборчої комісії розходження зафіксовані щодо вісімнадцяти з дев`ятнадцяти кандидатів на міського голову, у тому числі й щодо двох вибулих.

З’ясувалось також, що:
Кількість бюлетенів, отриманих дільничними комісіями, є на 6256 більшою, ніж за даними ТВК.
Кількість виборців у списках за даними ТВК є на 2298 більшою, ніж за даними дільничних комісій.
За даними ТВК кількість невикористаних бюлетенів є меншою на 4989 бюлетенів, ніж за даними дільничних комісій.
Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за даними ТВК, є на 3230 більшою, ніж за даними дільничних комісій.
За даними ТВК, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, є на 534 меншою, аніж за даними дільничних комісій.
Кількість недійсних бюлетенів є на 40 більшою за даними ТВК.
Кількість голосів виборців поданих за кандидатів на 951 голос є меншою за дані комісій.
Кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів є на 670 більшою, аніж дані паралельного підрахунку.

7. Окремої розмови заслуговує питання оформлення протоколів дільничних комісій. Переважна більшість протоколів містять грубі порушення вимог чинного законодавства, найбільш розповсюдженими з яких є:

-невідповідність номера дільниці на протоколі та на відтиску печатки (особливо часто)
-відсутність підписів голови та/або секретаря та членів комісії при наявності відтиску печатки
-відсутність відтиску печатки за наявності підписів членів комісії
-одинакові підписи за різних членів комісії
-заповнення протоколів різними почерками та різним чорнилом
-підчистки та виправлення (особливо часто)
-різна кількість цифрами та прописом
-відсутність кількості прописом (особливо часто)
-відсутність кількості цифрами
-відсутність даних стосовно кількості виборців, що не підтримують жодного кандидата (особливо часто)
-відсутність відмітки про кандидатів, що вибули
-внесення даних про голосування щодо осіб, які вибули
-видача спостерігачам ксерокопій протоколів замість оригіналів.

8. Серед найбільш розповсюджених порушень у ході голосування, які зафіксовані десятками актів спостерігачів) необхідно зазначити такі як:
- черги на дільницях
- порушення таємниці голосування (голосування поза кабінками)
- відімкнення електропостачання на дільницях у місті Львові (22 дільниці)
- агітація на дільницях (бейджики із надписом „Самопоміч”)
- неправильно опломбовані урни (зауваження закордонних спостерігачів).

У результаті попереднього порівняльного аналізу порушень, виявлених у протоколах дільничних та територіальної комісій, можна зробити однозначний висновок про масові, ймовірно свідомо організовані, грубі порушення чинного законодавства, що носили системний характер, в результаті чого було спотворено вибір громади міста.


Галицький районний суд м. Львова
Львів, вул. Чоловського, 2

Позивач-1
Куйбіда Василь Степанович,

Позивач-2
Порайко Микола Васильович

Позивач-3
Куспись Світлана Анатолієвна

Позивач-4
Горний Михайло Михайлович

Відповідач
Львівська міська територіальна виборча комісія
Адреса: Львів, пл. Ринок, 1
Тел. 297-58-24
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання підсумкового протоколу та постанови ЛМТВК нечинними та їх скасування

Законом України «Про вибори депутатів ВР АР Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів» (далі – Закон про вибори) ст.73 передбачено прийняття територіальною комісією рішення про результати виборів міського голови на підставі протоколу про підсумки голосування у одномандатному виборчому окрузі.
31 березня 2006 року близько 17-ої години нам стало відомо про прийняття Львівською міською територіальною виборчою комісією Постанови №24 «Про встановлення результатів голосування в одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови м.Львова».

Вважаємо цю постанову такою, що прийнята з істотними та грубими порушеннями виборчого законодавства, а відтак – нечинною, з наступних підстав:

1.На момент прийняття Постанови №24 ТВК повинна була скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі в якому відповідно до п.1 ст.73 Закону про вибори занести прописом достовірні відомості за підсумками встановлених результатів голосування по кожному кандидату на посаду міського голови та інші дані.

2.Складення такого протоколу повинно відповідати вимогам ст.72 вказаного Закону, але ТВК порушила процедуру встановлення підсумків голосування. Це виявилося в тому, що при встановленні результатів голосування ЛМТВК не досліджувала протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на відповідних дільницях і скарги на них, не перевіряла їх достовірність, правильність та повноту складення. Ця бездіяльність ЛМТВК підтверджується наступним:
а) в більш ніж 110 (ста десяти) протоколах дільничних виборчих комісій наявні підсумкові розбіжності при підрахунку кількості виборчих бюлетенів на цих дільницях,
б) в ряді протоколів дільничних виборчих комісій немає підтвердження прописом зазначених цифр, або цифри не відповідають пропису, що не дає можливості визначити кількість проголосованих бюлетенів( п.5 ст.69); на 30-и протоколах взагалі відсутня або печатка, або один з двох необхідних підписів посадових осіб виборчої дільниці (п.8 ст.69);

3.Враховуючи те, що на підставі зазначених у протоколах ДВК відомостей, ЛМТВК складає протокол про підсумки результатів голосування та на його основі приймає одне з рішень (п.1 ст.73) про результати виборів, тому будь-які недостовірні дані занесені до протоколу вплинули на результати виборів міського голови Львова. Занесення недостовірних даних до протоколу ЛМТВК підтверджується наявними розбіжностями між даними внесеними до протоколу ЛМТВК та одержаними нами, відповідно до оригіналів протоколів з мокрими печатками наданими ДВК після підрахунку голосів, даними. Вказані розбіжності відображені в нижченаведених таблицях.
Округ к-ть отрима-них бюлетнів к-ть виборців к-сть невикористаних бюлетнів к-ть виборців які отримали виборчі бюлетні к-ть виборців які взяли участь у голосуванні к-ть виборчих бюлетнів визнаних недійсними к-ть голосів виборців поданих за кандидатів к-ть виборців, які не підтримали жодного з кандидатів
ВСЬОГО 603 141 588 476 183 108 415 536 417 605 4 506 389 776 23 030
Дані ТВК 596 885 590 774 178 119 418 766 417 071 4 546 388 825 23 700
ВІДХИЛЕННЯ -6 256 2 298 -4 989 3 230 -534 40 -951 670
фальсифікації фальсифікації фальсифікації фальсифікації


КАНДИДАТИ Дані ПРОТОКОЛІВ Дані ТВК ВІДХИЛЕННЯ
7.1 ГОРНИЙ 2251 2292 41
7.2 ГУДИМА 24843 24557 -286 фальсифікації
7.3 КОЛОДКО 439 431 -8 фальсифікації
7.4 КОСАР 359 374 15
7.5 КУЙБІДА 121878 120480 -1398 фальсифікації
7.6 КУСПИСЬ 1712 1702 -10 фальсифікації
7.7 ЛОЗИНСЬКИЙ 2294 2272 -22 фальсифікації
7.8 ЛОКАТИР 256 254 -2 фальсифікації
7.9 НАГІРНИЙ 967 969 2
7.10 НОВОЖЕНЕЦЬ 13 -13 фальсифікації
7.11 ОДУШКІН 529 524 -5 фальсифікації
7.12 ПИСАРЧУК 61320 63310 1990
7.13 ПОРАЙКО 781 776 -5 фальсифікації
7.14 ПАВЛЕЧКО 357 -357 фальсифікації
7.15 САДОВИЙ 170538 169650 -888 фальсифікації
7.16 УСТЯНИЧ 255 258 3
7.17 ФЕДОРИШИН 0 0
7.18 ЯКУШЕВ 777 773 -4 фальсифікації
7.19 ЯНІВ 207 203 -4 фальсифікації
Тому, враховуючи вище наведене, встановлені оскаржуваними підсумковим протоколом та постановою №24 результати виборів міського голови не відповідають даним протоколів дільничних виборчих комісій.

4.На час встановлення ЛМТВК результатів голосування по виборах міського голови у судах не був закінчений розгляд своєчасно поданих скарг про зняття з реєстрації одного з кандидатів на посаду міського голови та бездіяльність самої ЛМТВК і термін розгляду цих скарг не закінчився.

5.Прийняття оскаржуваної Постанови проведено без дотримання процедури, встановленої п.20 ст.72 Закону про вибори, оскільки ЛМТВК повинна невідкладно після підписання протоколу про підсумки голосування вивісити його для загального ознайомлення в приміщенні ЛМТВК. Цього не було зроблено, ні станом на 16-00 год. 31 березня 2006 року, ні протягом усього дня 01 квітня 2006 року. Лише близько 19-ої години 01.04.2006р. позивачі та їх довірені особи змогли ознайомитись з цим протоколом. (Акти відсутності протоколу додаються).

6.Ст.73 Закону про вибори. встановлена процедура повідомлення про результати голосування. Перед таким повідомленням попередньо повинен бути вивішений третій примірник підсумкового протоколу для загального ознайомлення в приміщенні ЛМТВК. На час офіційного оголошення результатів голосування по виборах міського голови, на прес-конференції перед місцевими та закордонними кореспондентами, не було складено та підписано Протокол про підсумки голосування (оскільки такий не був невідкладно вивішений в приміщенні ЛМТВК, а голова ЛМТВК п.О.Щербаков повідомив на прес-конференції, що дані про підсумки голосування за кандидатів відсутні і будуть пораховані за кілька днів). Отже, в порушення вимог цієї статті, в п»ятницю, о 16 год 00 хв. голова ЛМТВК оприлюднив результати голосування в одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови м.Львова не маючи фактичних результатів виборів.

Таким чином, при прийнятті оскаржуваної постанови відповідачем було прямо порушено вимоги п.1 ст.11, п.20 ст.72, п.1, п.5 ст.73 Закону про вибори, а відтак вона є незаконною, оскільки висновки викладені у ній не відповідають результатам реального волевиявлення виборців. За таких обставин дії і рішення ЛМТВК є неправомірними та підлягають скасуванню.

На підставі наведеного та керуючись ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.8, 71, 124, 141, 145 Конституції України, п.17 ст.26, ст.ст. 30-1, 30-3, п.17,20 ст.72, п.1 ст.73 Закону України «Про вибори депутатів ВР АР Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів», ст.ст. 104-106, 172 Кодексу адміністративного судочинства України –
П Р О С И М О:

1.Визнати дії Львівської міської територіальної виборчої комісії по встановленню результатів голосування та складанню протоколу про результати голосування з виборів міського голови м.Львова 26.03.2006 року незаконними.
П Р О С И М О:

1.Визнати „Протокол територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів у одномандатному виборчому окрузі№1 з виборів міського голови м,Львова” недійсним.
П Р О С И М О:

1. Встановити, що факти системного і грубого порушення принципів і засад виборчого процесу при підведенні підсумків результатів голосування з виборів міського голови м.Львова є такими, що унеможливлюють достовірне встановлення результатів волевиявлення виборців в одномандатному виборчому окрузі по виборах міського голови.
П Р О С И М О:

1. Зобов’язати ЛМТВК призначити повторне голосування по виборах міського голови міста Львова в порядку та строки, визначені чинним законодавством.
П Р О С И М О:

1.Визнати незаконною Постанову Львівської міської територіальної виборчої комісії від 31 березня 2006р. №24 «Про встановлення результатів голосування в одномандатному виборчому окрузі №1 з виборів міського голови м.Львова», та скасувати її.

Додаток:
1.Докази оплати держмита.
2.Копія постанови №24 від 31.03.2006 року.
3.Копії скарг позивачів до ЛМТВК з відмітками про їх отримання адресатом.
4.Копії даної позовної заяви - для відповідача.

Вголос, 06.04.2006

Вголос

Всі новини випуску 
 • На Львівщині діє 74 початкові мистецькі школи

  Станом на 2013 рік на Львівщині діє 74 початкові мистецькі школи. Про це 29 серпня на прес-конференції повідомила директор департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської ОДА Наталія Гамкало. За її словами, з 74 шкіл 41 – музична школа, 27 – мистецьких,...


 • 85 "швидких допомог" для Львівщини за 1,5 року

  Львівська область до кінця 2013 року і у 1-ому кварталі 2014 року отримає 85 нових автомашин. Про це сказала міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова в рамках робочої поїздки до Львова. Під час зустрічі із медичним персоналом Р.Богатирьова оглянула систему екстреної (швидкої) медичної допо...


 • Нова лабораторія у НУ "Львівська політехніка"

  2 вересня відбудеться відкриття нової сучасної лабораторії програмування для вбудованих та мобільних платформ на кафедрі програмного забезпечення Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. Торік Львівський кластер інформаційних техноло...


 • Львів'янин Роман Мартиненко – чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу серед юніорів

  23-річний уродженець Нового Роздолу, а нині представник армійського спорту Львівщини Роман Мартиненко успішно виступив на чемпіонаті Світу з пауерліфтингу серед юніорів в м. Кіллен (США). Роман Мартиненко переконливо переміг у ваговій категорії до 83 кг, встановивши новий рекорду світу в жимі лежачи...


 • Обiйти обмеження готiвкових розрахункiв в Україні можна шляхом передання прав вимоги

  Обiйти обмеження готiвкових розрахункiв, що вводиться з 1 вересня, українцi зможуть, зокрема, шляхом передання прав вимоги, вважає адвокат юридичної компанiї "Алєксєєв, Боярчуков i партнери" Єгор Штокалов. "Наприклад, хтось винен певну суму грошей покупцевi, який укладає з продавцем договiр купiвлi...


 • Янукович не їздив "магістраллю" Львів-Тернопіль

  Президент України Віктор Янукович заявив, що в Україні в 2014 р. почнеться повне оновлення всіх міських та магістральних доріг. Про це Янукович заявив в інтерв'ю українським телеканалам, яке було показано на каналі "1+1". "2014 стане роком, коли ми почнемо оновлювати міські дороги. У всіх областях....


 • Україна зменшуватиме обсяги споживання російського газу

  Президент України Віктор Янукович заявив, що країна продовжить рухатися шляхом диверсифікації енергоресурсів. Про це він сказав в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам. «Я переконаний, що одне з питань захисту наших національних інтересів і відстоювання нашої незалежності – це питання диверсиф...


 • 41,6% українців вступлять до Європейського союзу, а 31% - до Митного...

  Питання вступу України до Європейського Союзу чи Митного союзу буде вирішуватись на референдумі. Про це сказав Президент Віктор Янукович в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам. За його словами, питання, куди рухатиметься країна, мають вирішувати її громадяни. "Який вибір буде українського народ...


 • До 2017 року Збройні Сили України набиратимуть по 5 тисяч контрактників

  У Збройний сил України (ЗСУ) до 2017 р. щорічно будуть призиватися до 5 тис. контрактників. Про це сьогодні в ході прес-конференції заявив міністр оборони України Павло Лебедєв, передає кореспондент ...


 • Трамвай "Електрона" буде ліпший за його телевізори?

  Низькопідлоговий трамвай львівського виробництва вже майже тиждень курсує вулицями Львова. Наразі він працює на маршруті №9А. Після ремонтів доріг буде визначено його постійний маршрут роботи. «Минулого тижня у вихідні перший раз вийшов на лінію новий пасажирський низькопідлоговий трамвай. Він ви...


 • Тільки 9 міст Львівської області є на картах Яндексу

  На http://maps.yandex.ua з'явилися карти Золочева, Самбора, Червонограда. Тепер користувачі легко знайдуть у цих містах потрібну адресу або побудують через них автомобільний маршрут. Разом із картами Львівської області Яндекс опублікував схеми ще 36 населених пунктів України. Це міста обласного та ...


 • Матір з дитиною виселили з квартири за підробленими документами

  У Львові 5-річну дитину з матір’ю позбавили житла. Розпочато розслідування. Як з’ясовано прокуратурою Франківського району, дозвіл на відчуження квартири, в якій мешкав неповнолітній хлопчик та його матір, надано Франківською райадміністрацією Львова на підставі підроблених документів. За цим фактом...


 • Сколівська, Старосамбірська і Радехівська міськради будуть без генпланів

  29 серпня відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території, архітектури та будівництва Львівської обласної ради. Під час засідання депутати розглянули та обговорили проблемні питання, які виникли...


 • Екс-дрогобичанин Ярослав Попович аж на 95-мі місці велогонки в Іспанії

  На шостому етапі велошосейної гонки "Вуельта"-2013, що відбувається в Іспанії, переміг Міхаель Морков з Данії. Відразу 132 учасники фінішували з часом переможця, серед яких і українець Ярослав Попович, уродженець Дрогобича, який перебуває у загальному заліку аж на 95-му місці. Вуельта Іспанії Бага...


 • 36 підприємств Львова допомогли дітям-школярам

  Сьогодні в рамках благодійної акції «Пора до школи» діти з багатодітних, малозабезпечених та інших соціально незахищених родин отримають безкоштовне шкільне приладдя від львівських підприємців, інформує прес-служба ЛМР. Щоб підготувати діток з таких сімей до нового навчального року, організатори ак...


 • Богатирьова прочитає лекцію у Львівському медичному коледжі

  30 серпня в рамках робочого візиту у м. Львів міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова ознайомилась із роботою Вищого навчального комунального закладу ЛОР “Львівський медичний коледж імені Андрея Крупинського» і пообіцяла викладацькому колективу колежду, що відвідає їх знову і, ймовірно, ...


 • "Шахтар" - у Лізі чемпіонів, а «Динамо», «Дніпро», «Чорноморець» - у Лізі Європи

  Три українські клуби - «Динамо», «Дніпро», «Чорноморець» - продовжать боротьбу у груповому турнірі футбольної Ліги Європи. Динамівці з рахунком 5:1 розгромили казахстанський «Актобе» (перший матч також завершився на користь киян 3:2). Дніпропетровці переграли чемпіона Естонії «Нимме Калью» – 2:0 (...


 • Ювілейна Х велопроща «Львів - Страдч – Крехів» відбудеться у вересні

  14-15 вересня цього року Львівське обласне товариство українських студентів-католиків «Обнова» спільно із молодіжною організацією «Добрий Пастир» за сприяння управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР та департаменту освіти, сім’ї та молоді ЛОДА в рамках Єдиного молодіжного простору традиційно організов...


 • У Львів приїде Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

  12-15 вересня на запрошення митрополита Львівського і Сокальського Димитрія Львівську єпархію з першосвятительським візитом відвідає Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Візит предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату присвячений до відзначення у Львів...


Новини Львів